Posted By :Date :beri97 | 01-22-2017
22 เมื่อวานตอนเย็น ถ้าใครขับรถผ่านสะพานพระราม 3 ช่วงฝั่งขาออกไปฝั่งธนฯ คงบ่นกันว่า รถติด ส…
Read More
1 Comments
Posted By :Date :beri97 | 01-15-2017
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย(กปปส.) กล่าวถึงกรณี…
Read More
0 Comments
Posted By :Date :beri97 | 01-08-2017
เรื่องคอเลสเตอรอลที่ทุกคนหวาดกลัวนั้น เริ่มต้นมาจากรายงานฉบับแรกของ กระทรวงสาธารณสุข สหรัฐ…
Read More
0 Comments
Posted By :Date :beri97 | 01-01-2017
พฤติกรรมของคนทั่วไปคือไม่อยากพบแพทย์ หากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงจริงๆ ซึ่งในผู้ป่วยมะเร็งเอ…
Read More
0 Comments